Χαλάνδρι : To Cultural H.ID.RA.N.T. μέσα στο 2021

0
26

Το Cultural H.ID.RA.N.T. μέσα στο 2021

Με το τέλος του 2021 το Cultural H.ID.RA.N.T. θα έχει διανύσει τη μισή του διαδρομή. Στον πρώτο ενάμισι του χρόνο και μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες -πανδημίας- έχει θέσει τις βάσεις για το τελικό στάδιο υλοποίησης των στόχων του. Τα τεχνικά έργα των αναπλάσεων περί το Αδριάνειο Υδραγωγείο, της ανάδειξης του ως ιστορικού μνημείου και της επαναξιοποίηση του νερού του μέσω ενός δικτύου μη-πόσιμου νερού βρίσκονται μόλις πριν τη δημοπράτηση. Έχει συσταθεί το Τοπικό Αρχείο με μία βάση εκατοντάδων τεκμηρίων από την ιστορία του Αδριάνειου και του Χαλανδρίου, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι έτοιμη στις αρχές του 2022. Τέλος οι συμμετοχικές διεργασίες για την ανάπτυξη των εναπομείναντων πακέτων εργασίας και για την συγκρότηση κοινοτήτων πολιτών που θα αναλάβουν την διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τοπικού Αρχείου, του δικτύου μη-πόσιμου νερού και τη διοργάνωση του H.ID.RA.Ν.Τ festival, συνεχίζονται με αυξημένο ενδιαφέρον. Κλείνουμε λοιπόν μια πετυχημένη χρονιά δίνοντας μια συνοπτική εικόνα των πεπραγμένων και της πορείας του προγράμματος στους διάφορους τομείς δράσης του.

25.000 τ.μ. η έκταση των αναπλάσεων σε

14.800 οι θάμνοι και

180 τα δέντρα που θα φυτευτούν.

1.500 τ.μ. αναπλάσεων με συμμετοχικό σχεδιασμό.

5.850.000€ ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των αναπλάσεων

1.000.000 η συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου

4.000 μ. υπόγειου δικτύου μη-πόσιμου νερού.

350 αντικείμενα στη ψηφιακή βάση δεδομένων του Τοπικού Αρχείου.

13 σχολεία του Χαλανδρίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

270 μαθητές και μαθήτριες και

27 γονείς έχουν λάβει μέρος σε

32 συμμετοχικά εργαστήρια μέχρι στιγμής

11 συμμετοχικού τύπου δράσεις στην πόλη και περίπατοι

6 συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

1 τριήμερο φεστιβάλ

Οι μελέτες για τις αναπλάσεις 4 σημείων του Χαλανδρίου έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν τις περιοχές κατασκευής των δύο αντλιοστασίων, στην συναρμογή της οδ. Κόδρου με την οδό Εθν. Αντιστάσεως και στην οδό Ελ Αλαμέιν, το σημείο «εξόδου» του υδραγωγείου από το Χαλάνδρι, στην Επτανήσου και Χαράς όπου βρίσκεται το τελευταίο πηγάδι και την περιοχή της οδού Γυφτοπούλου όπου η ανάπλαση της συνοδεύεται από διάνοιξη της παραρεμάτιας ζώνης και της επικοινωνίας του κέντρου με την περιοχή του Συνοικισμού.

Οι μελέτες του αρχιτεκτονικού γραφείου «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες», εταίρου του προγράμματος, περιγράφουν τη μεγαλύτερη απόπειρα ανάπλασης που έχει γίνει ποτέ στο Χαλάνδρι, καθώς η συνολική έκταση της αγγίζει τα 25 στρέμματα: 2.400 τμ στην οδό Επτανήσου, 8.100 τμ στην οδό Ελ Αλαμέιν, 6.750 τμ στην οδό Κόδρου, 7.700 τμ στην οδό Γυφτοπούλου.

Εκτός από το μέγεθος της, τα στοιχεία που κάνουν την ανάπλαση να ξεχωρίζει αφορούν τη χρήση καινοτόμων υλικών στην αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του χώρου, την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού εκτός της συνηθισμένης αισθητικής και οι εκτεταμένες φυτεύσεις – περί των 180 δέντρων και 14.800 θάμνων. Eιδικής προσοχής έχει τύχει η διαμόρφωση του νυχτερινού τοπίου, καθώς για πρώτη φορά θα γίνουν εγκαταστάσεις εικαστικού φωτισμού σε τόσο μεγάλη έκταση αστικού ιστού – συνολικού προϋπολογισμού 950.000€.

Οι αναπλάσεις αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο του εγχειρήματος ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Η ενοποίηση των κατακερματισμένων χώρων στην Κόδρου, η διάνοιξη της πρόσβασης του Συνοικισμού στο κέντρο του Χαλανδρίου, η αρχαιολογική ανάδειξη του μνημείου στην Ελ Αλαμέιν στοχεύουν την ανάπτυξη ποιοτικών κοινόχρηστων χώρων που αλλάζοντας την καθημερινότητα της πόλης και των κατοίκων της δημιουργούν μία χρηστική σχέση με το μνημείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 1.500 τ.μ. ανάπλασης έχουν προκύψει από συνσχεδιασμό μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων του 6ου και 7ου γυμνασίου με την επίβλεψη τoυ συνεταιρισμού εργαζομένων Commonspace. Οι μαθήτριες και μαθητές θα δουν έτσι τις προτάσεις τους να γίνονται πραγματικότητα στην αυλή ή/και στο περιβάλλοντα χώρο του σχολείου τους.

4 χιλιόμετρα του δικτύου μη-πόσιμου νερού από το Αδριάνειο Υδραγωγείο βρίσκονται υπό δημοπράτηση. Υπό την αιγίδα της ΕΥΔΑΠ, βασικού τεχνικού εταίρου του προγράμματος, και του Δήμου Χαλανδρίου έχει ολοκληρωθεί η χάραξη του υπόγειου τμήματος του δικτύου μη-πόσιμου νερού – μήκους 6 χιλιομέτρων με πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση – μετά από μία περίοδο μελετών γύρω από τις ανάγκες και διαθεσιμοτήτες χρήσης των κατοίκων του Χαλανδρίου.

Στα πλαίσια επικοινωνίας με πιθανούς χρήστες του δικτύου η ΕΥΔΑΠ απέστειλε 45000 ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους συνδεόμενους στο δίκτυο της στον Δήμο Χαλανδρίου. Διεξήγαγε επιπλέον δημόσια έρευνα καταγραφής αναγκών νερού από την οποία προέκυψαν 36 επωφελούμενες θέσεις υδροληψίας από το δίκτυο. Τέλος, ανέπτυξε την ψηφιακή εφαρμογή περιδιάβασης στο Αδριάνειο Υδραγωγείο ‘Drop a Message, για την προβολή και διάδοση της γνώσης για το «θαμμένο» αυτό τεχνικό έργο της αρχαιότητας.

350 αρχειακά αντικείμενα γύρω από τη θεματική «Αδριάνειο Υδραγωγείο – Χαλάνδρι – Νερό», συγκροτούν την αφετηριακή ψηφιακή βάση δεδομένων του Τοπικού Αρχείου, που συστάθηκε με συντονισμό και επιμέλεια του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). Τα τεκμήρια αυτά εντοπίστηκαν και συγκεντρώθηκαν με τη συνεργασία φορέων, ιδρυμάτων, κινήσεων πολιτών, ειδικών και κατοίκων του Χαλανδρίου.

Ενδεικτικά προσέφεραν:

ΕΥΔΑΠ: 44 αντικείμενα (φωτογραφίες, μηκοτομές, τοπογραφικά, χάρτες)

Δήμος Χαλανδρίου: 31 φωτογραφίες, 15 διάφορα (έγγραφα, χάρτες, τοπογραφικά)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦΑΑΝΑΤ): 10 αντικείμενα (έγγραφα, φωτογραφία, βίντεο)

Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χαλανδρίου: 82 αποσπάσματα από συνεντεύξεις

Σύλλογος Προστασίας Ρεματιάς: 4 αντικείμενα (φυλλάδιο, καταστατικό, βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες)