Χαλάνδρι – Σταθερά χαμηλά δημοτικά τέλη, με πλήρη απαλλαγή για τις ευπαθείς ομάδες

Με δελτίο τύπο η δημοτική αρχή του κ. Σίμου Ρούσσου ανακοινώνει την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

0
6

Με δελτίο τύπο η δημοτική αρχή του κ. Σίμου Ρούσσου ανακοινώνει την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, προέκρινε για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Χαλανδρίου, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Νοεμβρίου 2021.

Με βάση την απόφαση από τα δημοτικά τέλη απαλλάσσονται:

Ωφελούμενοι ΚΕΑ ή εγγεγραμμένοι στα προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω

Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 25.000 ευρώ (για ένα παιδί). Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το ποσό των 3.000 ευρώ.

Οικογένειες με τρία παιδιά και εισόδημα έως 45.000 ευρώ

Οικογένειες με τέσσερα παιδιά και εισόδημα έως 55.000 ευρώ

Οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω , και εισόδημα έως 75.000 ευρώ.

Αμετάβλητα τα τέλη κοινόχρηστων χώρων

Με μεγάλη πλειοψηφία, επίσης, εγκρίθηκε η πρόταση της διοίκησης να παραμείνουν σταθερά τα τέλη κοινόχρηστων χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη επιβάρυνση των επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης, λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον, ο Δήμος Χαλανδρίου προχωρά σε έναν εξορθολογισμό των δημοτικών τελών, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι δυσθεώρητες ανατιμήσεις στο κόστος του ρεύματος –κατά 40%- και των καυσίμων, όπως επίσης και η μεγάλη αύξηση των τελών που καταβάλουν οι δήμοι στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι με πρωτοφανή απόφαση του ΕΣΔΝΑ επιβλήθηκε τέλος για τα βιοαπόβλητα που μεταφέρονται στη Φυλή, που ήταν δωρεάν μέχρι το 2020, αλλά και πρόσθετο τέλος ταφής των απορριμμάτων, που θα ισχύσει από το 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε μικρή μεταβολή των δημοτικών τελών κατά 15 λεπτά του ευρώ / τ.μ., προκειμένου να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο καθήκον του για καθαρή πόλη.

Σίμος Ρούσσος: Δυσβάσταχτα τα κόστη που επωμίζονται οι δήμοι

Από το 2014 που ανέλαβε η σημερινή διοίκηση προχωρήσαμε σε σειρά μειώσεων στα δημοτικά τέλη, τις οποίες διατηρήσαμε και την προηγούμενη χρονιά, παρά τη σημαντική συρρίκνωση των εσόδων του Δήμου, λόγω της διαχείρισης της πανδημίας. Δυστυχώς, τα μπαράζ αυξήσεων στο ρεύμα, από 22% πέρσι σε 40% (!) φέτος, η εκτόξευση του κόστους μετακίνησης των απορριμματοφόρων -λόγω της τιμής του πετρελαίου- αλλά και τα υψηλά τέλη που επιβλήθηκαν στους δήμους για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μετακυλίουν στους δήμους κόστη που δεν

μπορούν να απορροφήσουν. Ειδικά, μάλιστα, αν θέλουν να διατηρήσουν το επίπεδο  

των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας. Παρά τον εξορθολογισμό όμως που επέβαλαν τα παραπάνω δεδομένα, τα δημοτικά τέλη παραμένουν χαμηλά στο Χαλάνδρι, όχι μόνο σε σχέση με τα ισχύοντα το 2014, αλλά και σε σχέση με τα αντίστοιχα γειτονικών δήμων με παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Μεγάλες οι επενδύσεις στην υπηρεσία καθαριότητας

Σημειώνεται ότι, παρά τα χαμηλά δημοτικά τέλη των τελευταίων έξι ετών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας στο Δήμο Χαλανδρίου έχουν αναβαθμιστεί, με σημαντικές επενδύσεις ύψους 3,7 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό, αλλά και σε προσωπικό.

Από το 2015, ο στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας έχει ενισχυθεί με έντεκα (11) νέα απορριμματοφόρα, δύο μηχανήματα έργου, δύο φορτηγά, τρία σάρωθρα και ένα καδοπλυντήριο. Κατά το ίδιο διάστημα εγκαταστάθηκαν στην πόλη 3.000 πράσινοι κάδοι, 600 μπλε, 900 κίτρινοι (για την ξεχωριστή διαλογή χαρτιού), όπως και τέσσερα υπόγεια συστήματα συμπίεσης. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις διαγωνισμοί για προμήθειες απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου, αξίας πάνω από 2 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη υπογράφηκε σύμβαση, ύψους 236.000 ευρώ, για προμήθεια καινούργιων κάδων.

Στην ίδια λογική, ολοκληρώθηκαν και οι αγορές των δύο μεγάλων ακινήτων 6,4 στρεμμάτων και 7,7 στρεμμάτων αντίστοιχα, τα οποία θα φιλοξενήσουν στο μέλλον τις απαραίτητες για την πόλη εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου και της διαχείρισης των κλαδεμάτων.

Ακολουθούν τα δικαιολογητικά για τις απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Άποροι

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Να είναι ωφελούμενοι του ΚΕΑ ή να είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Αποδεικτικό εγγραφής ωφελούμενου ή βεβαίωση περί ένταξης στα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου (χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία).

Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

Έντυπο Ε9 (του ακινήτου που θα γίνει η απαλλαγή).

Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Τρίτεκνες – πολύτεκνες οικογένειες

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ.

Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

Έντυπο Ε9 (του ακινήτου που θα γίνει η απαλλαγή).

Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (τέκνα που σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Μονογονεϊκές οικογένειες

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση δικαστηρίου, από  

τα οποία να προκύπτει ο έχων/ουσα την επιμέλεια των τέκνων.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

Έντυπο Ε9.

Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (τέκνα που σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Ανάπηροι (ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%)

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή απόφαση πρωτ/μιας υγειονομικής επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν από τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθεί να ισχύει, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ανώτερο ή ίσο του 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος του.

Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

Έντυπο Ε9 (του ακινήτου που θα γίνει η απαλλαγή).

Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.