Χαλάνδρι : Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Ανέργων Γυναικών από το Δήμο

0
17

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Χαλανδρίου, σε συνεργασία με το Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ Αθήνας) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τα κοινά ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες σε συνθήκες ανεργίας, συνδιοργανώνουν μια σειρά δωρεάν διαδικτυακών ομαδικών εργαστηρίων, αρχίζοντας από την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, 10:00 – 12:00, με τη θεματική:
«Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας».

Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω εργαστήρια, απευθύνονται ειδικά στις ωφελούμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου, θα υλοποιηθούν, δε, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζoom και θα συντονίζονται από εξειδικευμένο σύμβουλο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ σε εβδομαδιαία βάση με τις παρακάτω θεματικές:

• Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας

• Δικτύωση και δίκτυα σταδιοδρομίας κατά την αναζήτηση εργασίας.

• Προσωπική και Κοινωνική Ενδυνάμωση κατά την Αναζήτηση Εργασίας: Διαχείριση χρόνου/άγχους/μεταβάσεων.

• Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Στόχος των βιωματικών εργαστηρίων είναι να αναδειχθούν τα πεδία και να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες που θα βοηθήσουν τις ωφελούμενες στην ένταξη στην αγορά εργασίας και τον επανασχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
Παπάγου 7, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 68 99 916
E-mail: womenaidhalandri@gmail.com