Πεντέλη : Η ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ καλεί τη διοίκηση να μάθει από τα λάθη για τις φωτιές

0
6

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δελτίο Τύπου 03/08/2022

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη φωτιά της 19/7 που κατέκαψε πάνω από 20.000 στρέμματα (τα μισά περίπου στο Δήμο Πεντέλης) μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πάνω από τα καμένα δεν υπάρχει χώρος για διαπαραταξιακούς ανταγωνισμούς.

Το γεγονός ότι υπήρξαν απώλειες στο περιβάλλον, σε περιουσίες συμπολιτών μας, στην πανίδα και χλωρίδα του Πεντελικού δείχνει ότι υπήρξαν ελλείψεις στην προετοιμασία του Δήμου, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του και δεν δικαιολογείται να ισχυριζόμαστε ότι ο μηχανισμός του κράτους λειτούργησε αποτελεσματικά.

Το Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών είναι (όπως και το Σχέδιο ΒΟΡΕΑΣ για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων) ένα σχέδιο γενικόλογο και ατελές καθώς δεν προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες εξειδικευμένες για τις δυνατότητες και το ανάγλυφο του Δήμου μας, πόρους, εναλλακτικές και χρονικά ορόσημα. Οι πόροι στην Ελλάδα που αφιερώνονται στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πέραν του προβλήματος της αδιαφάνειας στην κατανομή τους, είναι ανισοβαρώς και άστοχα κατανεμημένοι καθώς διοχετεύονται κατά 85% στην καταστολή. Ας λάβουμε υπόψη ότι, αντίθετα, ο ΟΗΕ προτείνει το 45% των πόρων να κατευθύνεται στην πρόληψη και μόνο το 35% στην καταστολή.

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της πρόληψης καλούμε τη Διοίκηση :

Να προσαρμόσει άμεσα το Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ στις ιδιαίτερες ανάγκες του Δήμου Πεντέλης και να το φέρει άμεσα για συζήτηση και ψήφιση στο ΔΣ

Να προχωρήσει στη σύσταση της προταθείσας Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία να παρακολουθεί τα προγράμματα δράσης του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ και να αναδεικνύει έγκαιρα τις ελλείψεις αλλά και τις καθυστερήσεις υλοποίησης ώστε να μπορούν να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα

Να απαιτήσει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στην κατανομή των πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση του ΣΠΑΠ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού) ώστε να παίξει τον συντονιστικό ρόλο που του αρμόζει

Να ανασκευάσει τις προθέσεις του για τα φαραωνικά έργα που σχεδιάζονται στο Πεντελικό (όπως πχ το θέατρο 2000 θέσεων πάνω στο βουνό) γιατί εκτός των εκτεταμένων παρεμβάσεων εγκυμονούν και κινδύνους για την καλοκαιρινή περίοδο.

Είμαστε υποχρεωμένοι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να προσαρμόζουμε την τακτική μας. Για να μην ξαναπάθουμε τα ίδια.

Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ