Νέα Ιωνία : Παράταση διαδικασίας υποτροφιών από το κληροδότημα Βυζίου

0
86

Το “Κληροδότημα Αντωνίου & Άννας Βυζίου”, αποφάσισε να παρατείνει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους μαθητές/τριες, αποφοίτους των Λυκείων και Γυμνασίων της Νέας Ιωνίας, ως και φοιτητές μεταπτυχιακών στο εξωτερικό, που αποφοίτησαν αριστούχοι από Λύκεια του Δήμου Νέας Ιωνίας, Σχολικού / Ακαδημαϊκό έτους 2019-2020, προς τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης της Νέας Ιωνίας.

Παρακαλούμε λοιπόν:

  1. Να ενημερώσετε, όσους μαθητές – τριες και φοιτητές – τριες προέρχονται από τα σχολεία σας και ενδιαφέρονται, να συμπληρώσουν την αίτηση υπόδειγμα, την οποία σας επισυνάπτουμε και να την παραδώσουν ή αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό κατάστημα Νέας Ιωνίας (κα. Φραντζέσκου Μαρία 2ος όροφος τηλέφωνα επικοινωνίας 213-2000483, κατόπιν ραντεβού λόγω των περιοριστικών μέτρων που αφορούν τον Covid 19) ή στο e-mail του Κληροδοτήματος : kantoniouannasbyziou@gmail.com, σε μορφή jpg ή pdf το αργότερο έως και τις 13.05.2022.
  2. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο λόγω του Νόμου 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με το ονοματεπώνυμο του αιτούντος προς το Κληροδότημα Αντωνίου & Άννας Βυζίου.