Ένα ποίημα – Μιά ματιά

0
7

ΠΟΙΗΣΗ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2022 -2023

Τὸ Ἵδρυμα

«Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης»
σᾶς προσκαλεῖ νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας

τὴ σειρὰ ἐκδηλώσεων μὲ τίτλο:

Ένα ποίημα-Μιά ματιά

                        Ξετυλίγοντας τὸν «Μεγαλέξανδρο» τοῦ Νίκου Καζαντζάκη                    Κώστας Κουτσουρέλης

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023
στὶς 7:30 μ.μ. στὸ σπίτι τοῦ Τάκη Σινόπουλου
στὴν ὁδὸ Τάκη Σινόπουλου ἀρ. 22 στὸν Περισσό.

Τάκη Σινόπουλου 22, Περισσός, 111 42 Ἀθήνα http://www.elpenor.gr Τηλ.: 210 2583416 – e-mail: elpenor@otenet.gr