Πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών στο Χαλάνδρι

0
23

Πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών στο Χαλάνδρι – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει ότι συνεχίζεται τοπρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος των ευάλωτων νοικοκυριών, ταοποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικήςενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών καιΠεριβάλλοντος & Ενέργειας, από τις 28 Δεκεμβρίου 2021.

Τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί ενισχύονται με έκτακτο ειδικό βοήθημα προκειμένου να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους.

Πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:

  • Οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τις 31/12/2021 και έχουν αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν έως τις 15/2/2022 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η αποσύνδεση να αφοράστην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση,η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς ταδηλωθέντα στοιχεία, και τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου.

Δικαιολογητικά:

► Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

►Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

►Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

►Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

►Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

►Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

► Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

►Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεταιανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκεςμηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναεπικοινωνούν με τους κοινωνικούς λειτουργούς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου στατηλέφωνα:

210 6848380(κ. Τριάδα Ευαγγελίου)
210 6899930 (κ. Εμμανουήλ Σπιταδάκης)
210 6899911 (Κέντρο Κοινότητας)
15902              (Πενταψήφιος αριθμός ενεργειακής αλληλεγγύης)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική αίτηση ΕΔΩ.